Ezoterism. Scarlat Demetrescu despre spiritualitate și marile taine ale Universului

Scarlat Demetrescu s-a născut în Bucureşti, la 26 iulie 1872. A absolvit Facultatea de Ştiinţe, devenind profesor de ştiinţe naturale şi geografie. A desfăşurat o devotată muncă de dascăl la Liceul Sf. Sava şi la Liceul Gh. Lazăr. Simultan cu intensa activitate de profesor şi publicist, a fost subdirector la Senat, geolog la Institutul Geografic al României şi a condus revista spiritualistă B. P. Haşdeu. A murit în ziua de 11 octombrie 1945, tot în Bucureşti.

Pe lângă numeroasele manuale de botanică şi zoologie – apărute între 1913 şi 1929 – Demetrescu a publicat și următoarele lucrări: Viaţa dincolo de mormânt (1928); Greşeli din alte vieţi (1932); Cercetări în domeniul metapsihic şi spiritist (1933); Din tainele vieţii şi ale Universului (1939).

Anunt

De asemenea, a fost conferențiar în cadrul Societăţii Spiritiste BP. Haşdeu.

Despre Scarlat Demetrescu avem destul de puţine date biografice, lipsind şi fotografiile cu acesta. Într-un fel, imaginea sa postumă a copiat modestia şi anonimatul autorilor antici chinezi, al căror nume, nemenţionat pe carte, era socotit neimportant faţă de opera în sine.

Pentru noi, Scarlat Demetrescu se identifică cu opera sa literară spiritualistă, continuând ceea ce începuse Bogdan Petriceicu Haşdeu, marele precursor spiritist.

Deşi a fost un om de ştiinţă şi un pedagog dedicat ştiinţelor naturale, Scarlat Demetrescu a rămas în posteritate mai ales prin cartea sa de căpătâi, Din tainele vieţii şi ale Universului. Stilul literar curgător şi impregnat de iubire pentru oameni, imaginile plastice necesare înţelegerii unor subiecte abstracte, empatia cu cititorul, viziunea de ansamblu asupra istoriei şi diverselor forme de organizare umană de pe glob şi, mai ales, nemărginita admiraţie faţă de creaţie şi Creator – toate acestea sunt magistral sintetizate în prefaţa autorului la opera sa Din tainele vieţii şi ale Universului:

”M-am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca omul să-şi potolească întrucâtva setea de a cunoaşte marile mistere ce-l înconjoară.

Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, cititorul se va opri din lectură, punându-şi întrebarea:

Dar de unde ştie autorul cărţii de aceste mistere ale Universului?

Anunt

Întrebarea e firească şi merită să primească un răspuns.

Prezenta lucrare este fructul comunicărilor entităţilor spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat Adevărul câtorva iubiţi fraţi ai lor de pe Pământ. La aceste comunicări am adăugat, în prima carte a lucrării, cunoştinţele ezoterice publicate până în prezent, în a doua carte vorbind doar Cerul prin trimişii săi.

Aşadar, această lucrare este un mănunchi de cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, din relatările marilor lucizi spirituali pe care i-a avut Pământul până acum, dar mai ales din comunicările primite de la marile Lumini Cereşti.

Desigur, adevărurile descrise în acest tratat vor depăşi înţelegerea mulţimii. Numai entităţile spirituale evoluate le vor înţelege, aprecia, sorbi cu nesaţ, până la ultima pagină. Cei care încă nu se ridică la nivelul acestor destăinuiri, vor zâmbi, socotindu-le fantezii, rătăciri ale unor minţi bolnave. Acestora le recomand cu insistenţă să închidă cartea şi să nu o mai citească, deoarece, într-adevăr, le tulbură mintea şi mersul vieţii.

Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în această operă, să se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii.

Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă.

Într-adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţa aproape ca un animal. Gol, flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea, când pe marginea mărilor – adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin păduri – culegând fructele arborilor, când prin câmpii – smulgând rădăcini şi tulpini suculente.

Azi, omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi somptuoase, îşi procură hrană peste necesar, se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările animalice de altădată la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatăl – Creatorul lumilor.

Cu toată această ascensiune infinită a minţii omeneşti, adâncindu-se în studiul materiei şi al forţelor ce o animă, savantul constată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârşită de mistere. Într-adevăr, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până la ajungerea progresului final, destinat globului terestru pe care vieţuim. Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor.

Ne minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cu toate acestea, atâtea probleme frământă mintea omenească aşteptându-şi soluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea lor. Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervă viitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul dintre o picătură de apă şi un ocean. Cunoaştem multe, dar cu toate acestea, putem spune că nu ştim nimic faţă de câte suntem chemaţi să aflăm.

Azi, omenirea a făcut un pas pe treapta evoluţiei, motiv pentru care nu mai e nevoie ca aceste cunoştinţe să fie atât de ascunse. Nu se mai şoptesc la ureche, nu se mai propovăduiesc prin păduri, temple ori munţi izolaţi, ca în alte vremuri, ci se scriu şi se pun la îndemâna tuturor; dar chiar şi în zilele noastre nu pot fi înţelese decât de foarte puţini.

Omul a ajuns azi la un alt nivel moral şi intelectual şi, pentru a se înălţa, i se oferă asemenea cunoştinţe, asimilate cu nesaţ de cei chemaţi, de cei pregătiţi spiritual.

Anunt

Aceste cunoştinţe vor contribui la schimbarea conduitei omului, la lărgirea orizontului concepţiei lui despre viaţă şi natură, pregătindu-l pentru o viaţă mai bună şi mai iubitoare. Cititorule, citeşte cu răbdare şi atenţie această carte de ştiinţă şi filosofie cerească, pentru că îţi va lumina şi înălţa sufletul.” 

Lasa un comentariu

comentarii

Anunt
error: Content is protected !!