Înainte de alegerile prezidenţiale americane din 2020, într-un video de aproximativ 6 minute, Michael J. Matt, fondatorul Remnant TV, anunţa – pe un ton grav – că ”Ei sunt gata să declanșeze Marea Resetare și că numai Donald Trump le stă în cale.”

Există mult mister și multă speculaţie în jurul acestui concept – de Great Reset (Marea Resetare), iar scopul acestui articol este acela de a face puţină lumină în acest subiect complex și mult speculat.

 

Să ne informăm de la sursă

”Marea Resetare este un program al Forumului Economic Mondial (FEM), la care aderă oameni de afaceri, oameni politici, personalităţi din zona academică, precum și alţi lideri internaţionali.

Anunt

Programul constă într-un set de previziuni și propuneri pentru deceniul actual, avansate în speranţa de a stimula intervenţii adecvate din partea liderilor lumii.

Această viziune este formulată pentru a răspunde schimbările climatice periculoase, care sunt acum în creștere. Potrivit Google Trends, în ultimul an și jumătate, căutarea după Great Reset a atins apogeul în săptămâna alegerilor din SUA, în 15-21 noiembrie 2020 și continuă să aibă căutare și astăzi.

Articolul de faţă urmărește oferirea unei informări responsabile cu privire la platforma Great Reset, precum și o comparație cu viziunea profetică a Apocalipsei lui Ioan.

Sursa principală de informare cu privire la Marea Resetare (și la legătura ei cu pandemia) este cartea intitulată COVID-19: The Great Reset, semnată de Klaus Schwab, fondatorul FEM și de Thierry Malleret, manager partener la Monthly Barometer.

Cartea este un eseu semiacademic despre lumea post-pandemie și este scrisă pornind de la premisa că de răspunsul la acest context depinde și abordarea încălzirii globale. Potrivit celor doi autori, lumea actuală se caracterizează prin inter-dependenţă (ceea ce face ca o problemă să dea naștere multor altora), prin viteză (52% din populaţia lumii este online) și prin complexitate (ceea ce evidenţiază imprevizibilitatea). Există cinci domenii în care Schwab și Malleret văd nevoia unei schimbări drastice și anume:

 

Resetarea economică

Autorii se întreabă ce este mai important să salvezi într-o situaţie de criză, vieţile oamenilor sau economia?

Evident că primele sunt mai importante. Într-un articol separat, pentru revista Time, Schwab își definește viziunea asupra uneo economii mai bune, printr-o nouă versiune de capitalism (/socialism).

În esenţă, el pledează pentru ca firmele să nu mai urmărească doar profituri înguste și pe termen scurt, ci și binele tuturor oamenilor și al planetei. Schwab deplânge dictonul ”business of business is business“ (ceea ce, în esenţă, transmite că singura responsabilitate a unei afaceri este profitul) și recomandă preocupări mai largi în zona de afaceri. Trebuie să recunoaștem că viziunea aceasta pare pozitivă. În această perspectivă trebuie să privim, de exemplu, industria verde care crește treptat în popularitate și se numără printre preocupările oamenilor politici.

Oricât de pozitivă ar suna această viziune asupra economiei viitoare, Apocalipsa vede diferenţele dintre mici și mari, bogaţi și săraci, liberi și sclavi (Apocalipsa 13:16) perpetuându-se până la sfârșitul istoriei. Mai mult decât atât, la capătul listei de schimburi de produse între negustorii pământului și femeia-Babilon găsim ”încărcături de trupuri și suflete omenești“ (Apocalipsa 18:13). Acest lucru ne arată că, din perspectiva Bibliei, preocuparea platformei Marea Resetare și a FEM pentru o economie echitabilă, pentru toţi și pentru planetă, fie este un demers sincer care va eșua, fie este pur și simplu o propagandă menită să acopere vechiul comerţ capitalist în care cei puţini se îmbogăţesc.

 

Resetarea socială

Cei doi autori remarcă o diminuare a încrederii în instituţiile statului. Unul dintre rezultate este tendinţa de a dori schimbări radicale. Ca să prevenim acţiuni radicale faţă de alte ameninţări (de exemplu, încălzirea globală, inegalitatea socială), care ar putea aduce mai mult rău decât bine, trebuie făcute niște schimbări radicale din timp.

Companiile, pe de altă parte, cerșind ajutor, au sporit importanţa guvernului. Iar intervenţia guvernului a favorizat compania în dauna angajatului. Schwab și Malleret se abţin de la predicţii precise, dar oferă câteva contururi globale ale modului în care societatea va fi afectată: o redistribuţie masivă a bogăţiei dinspre bogaţi spre săraci, alegerea solidarităţii în dauna competiţiei și a bunăstării sociale în dauna creșterii economice.

Anunt

Ultimul punct sună destul de utopic. Apocalipsa nu vorbește despre egalitate socială la sfârșitul vremurilor. Dar prevede creșterea importanţei guvernamentale și radicalizarea socială. Balaurul dă fiarei marine o ”autoritate atât de mare“ (Apocalipsa 13:2), încât locuitorii Pământului o consideră pe aceasta din urmă fără egal în dominaţie și putere (13:4). Autoritatea globală a fiarei marine este afirmată clar în 13:7 și apoi transferată fiarei pământești în 13:12. Bazându-se pe această jurisdicţie mondială, fiara din urmă este în poziţia de a ordona locuitorilor Pământului să facă o imagine a fiarei marine care, la rândul ei, exercită o autoritate globală (13:16-17; cf. v. 7). Acest lucru pare să puncteze creșterea importanţei guvernamentale și modul în care companiile se vor impune în faţa angajaţilor. La sfârșit, nu va fi oferită nicio libertate personală. În același timp, imaginea fiarei este o creaţie a locuitorilor Pământului (straturile inferioare/comune ale societăţii), care se radicalizează imediat ce este adusă la viaţă.

 

Resetarea geopolitică

La nivel geopolitic, resetarea FEM sugerează că, odată cu pandemia, tendinţele către deglobalizare sunt în creștere. BREXIT-ul și alegerea președintelui Trump în urma discursului său naţionalist arată reculul globalizării în lumea vestică. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de o naţiune care să ocupe vidul hegemonic. În lipsa acesteia, lumea va suferi de un ”deficit de ordine globală“, iar secolul XXI va adânci prăpastia dintre state și multipolaritate.

Nu există un alt candidat mai bun decât SUA, deși unii cred că este nevoie și de suportul altor aliați. Numai o politică proactivă ar putea reclădi încrederea publică în ce privește politicile climatice și Acordul de la Paris. Pentru acești analiști, lumea se află acum într-un punct de cotitură și în faţa unor oportunităţi de ”resetare“ care nu se mai întorc.

Marea Resetare reprezintă și o trilemă:

  • democraţia plus naţionalismul exclud globalizarea
  • naţionalismul plus globalizarea exclud democraţia
  • democraţia plus globalizarea exclud naţionalismul.

Potrivit acestei trileme, dacă globalizarea va face parte din ecuaţie, atunci fie democraţia, fie naţionalismul trebuie excluse. Cartea Apocalipsei prezintă puterea hegemonică de la sfârșitul timpurilor sub simbolul fiarei pământești. Aceasta pare a fi figura-cheie, adevărata legătură dintre autoritatea fiarei marine și formarea chipului ei. Sub conducerea fiarei pământești, atât democraţia, cât și naţionalismul par să se diminueze drastic. În acest sens, Marea Resetare este una dintre cele mai bune căi de a anticipa aceste dezvoltări ulterioare.

 

Resetarea de mediu

Principala preocupare la acest capitol este încălzirea globală. Riscul încălzirii globale se accentuează mai lent decât pandemia, dar va avea consecinţe mult mai grave. Felul în care omenirea răspunde pandemiei va determina într-o mare măsură modul în care vom diminua efectele climatice. Prin urmare, politicile favorabile climei sunt urgente. Speranţa se leagă în prezent de președintele american actual. Apostolul Ioan prezintă viitorul planetei în termeni ”fierbinţi“.

Prima plagă de la sfârșitul timpului aduce o boală teribilă de piele, a doua aduce dezastre pe mări, a treia o lipsă de apă și, în timpul celei de-a patra judecăţi, soarele pârjolește locuitorii Pământului cu o mare arșiţă (Apocalipsa 16,8-9). Soarele torid, lipsa hranei și a apei sunt, de asemenea, resimţite de marea mulţime a celor 144.000 în haine albe (Apocalipsa 7:16).

 

Resetarea tehnologică

Ultimul domeniu al schimbării este tehnologia. O tendinţă observată este obișnuinţa de a folosi tehnologia mai mult timp, ca urmare a restricţiilor din timpul pandemiei (școală, cumpărături, serviciu online). Oamenii au acceptat mai ușor ceea ce înainte li se părea de neînlocuit: filme, mâncare, comunicare, exerciţiu fizic și altele, toate în variantă online, au început să pară normale.

”Toate lucrurile au devenit e-: e-learning, e-commerce, e-gaming, e-books, e-attendance. Noua normalitate este hrănită și de dictonul ”mai sigur-mai ieftin-mai verde“ (safer-cheaper-greener).

Utilizarea în exces a platformelor de comunicare și marketing online deschide, evident, și subiectul confidenţialităţii. Acest principiu fundamental devine volatil în contextul în care sănătatea publică este în pericol.

Schwab și Malleret sugerează că urmărirea utilizatorilor este o componentă esenţială a răspunsului faţă de pericole. Cu peste 5 miliarde de smartphone-uri la nivel global, potenţialul de a identifica persoanele infectate este fără precedent. De fapt, așa cum se arată în diverse sondaje americane și europene, numărul cetăţenilor care par să favorizeze urmărirea smartphone-urilor de către autorităţile publice este în creștere. Evident că asta naște temeri serioase cu privire la libertăţi și drepturi.

Perspectiva de a fi permanent și ușor de monitorizat pare să reflecte ceea ce Ioan a văzut atunci când a spus:

”I s‑a dat putere să dea suflare chipului fiarei, pentru ca acesta să vorbească și să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina chipului fiarei. Și a făcut ca toţi – mici și mari, bogaţi și săraci, liberi și robi – să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acela, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei“ (Apocalipsa 13:15-17).

Nu ne putem imagina posibilitatea unui boicot economic global pentru cei care refuză semnul fiarei și, în cele din urmă, un decret de moarte pentru cei care nu se închină imaginii fiarei marine decât dacă există un sistem de supraveghere. Marea Resetare introduce ideea supravegherii și într-un context legat de un pericol pentru sănătate. Apocalipsa vorbește despre mult mai mult.

 

Marea Resetare, teoria conspiraţiei și Apocalipsa

În cercurile analiștilor politici, Marea Resetare a fost primită cu sentimente combinate și practic întotdeauna cu îngrijorare.Unii o consideră prea neputincioasă pentru a schimba ceva semnificativ, alţii o văd drept un instrument de propagandă în spatele căruia cei bogaţi se îmbogățesc și mai mult.

Unii autori scot în evidenţă pericolele catastrofice pentru libertate ale controlului guvernamental. Un lucru este sigur, Marea Resetare nu este o conspiraţie. Este o propunere pentru un program public. Totuși, asta nu elimină consecințele negative ale erorilor decizionale ale promotorilor ei, mai ales pericolul subminării libertăților fundamentale.

De partea ei, Apocalipsa plasează conflictul final dintre bine și rău în contextul închinării. Așa cum arată acum, elementul religios nu face parte din programul Marii Resetări. Schimbările pe care liderii de la FEM le propun nu sunt religioase, dar sunt din domenii care se pot intersecta cu religia, la un moment-dat.

În Apocalipsă, elitele sunt opresive și I se opun lui Dumnezeu, iar urmarea lor de către locuitorii Pământului pare a se realiza într-un moment în care aceste elite ”salvează” planeta.

Anunt

Creștinii procedează bine dacă sunt atenţi la felul în care se dezvoltă astfel de fenomene, dar trebui să evite pripeala exagerărilor și a predicţiilor prăpăstioase până când lucrurile nu sunt clare. Unele lucruri pe care le prezice Apocalipsa nu le vom înţelege deplin până nu se vor întâmpla.

 

(Astfel, Laurenţiu Moţ ne-a prezentat o mică parte din culisele platformei-program Marea Resetare a Forumului Economic Mondial – pentru a descoperi ce e îmbucurător, dar și îngrijorător cu privire la viitor, așa cum îl văd creatorii programului. )

Lasa un comentariu

comentarii

Anunt
WordPress PopUp Plugin
error: Content is protected !!