Ce cred adepții karmei și ai reîncarnării

Potrivit principiilor religiilor orientale (mai ales hinduismul și budismul), ale ocultismului și, în general, ale ”Noii Ere”, după moartea trupească, sufletul intră în trupul altui om, animal sau chiar plantă. La acest fenomen se referă reîncarnarea.

Iar noua viață va depinde, spun ei, de viețile anterioare pe care le-ai trăit, care pot fi de ordinul miilor, potrivit celor spuse de adepții acestei teorii. La acest lucru face referire karma.

Această teorie presupune o revizuire a lui Dumnezeu, a omului și a lumii, teorie cu totul incompatibilă cu creștinismul.

Căci presupune că Dumnezeu nu este o persoană, ci o ”supraconștiință impersonală”. Că omul nu este nici persoană, nici creația lui Dumnezeu. Că scopul omului este să se stingă ca o picătură în oceanul ”supraconștiinței universale”. Că lumea nu este creația lui Dumnezeu, ci se identifică cu El (un monism panteist extrem).

Anunt

Acest punct de vedere despre reîncarnare nu este lege, așa cum vor să-l prezinte adepții lui, ci o convingere religioasă a lor, nedovedită. Împreună cu răspândirea acestor teorii merge și mulțimea ofertelor corespunzătoare în spațiul para-religiei contemporane și al ereziilor. Este ascuns de către adepții acestei teorii faptul că este mult mai probabil (întotdeauna potrivit cu convingerile lor) ca cineva să se reîncarneze în animal sau în existență demonică – decât în om.

Într-o carte hindusă de mare autoritate cum este ”Legea lui Manu” se menționează o povestire alegorică: o broască țestoasă trăiește în adâncul mării și își scoate capul la suprafață o dată la 100 de ani. În același timp, un inel plutește la suprafața apei.

”Pe cât este de nesigur să treacă capul broaștei prin inel, încă pe atât de nesigur este să se reîncarneze o ființă după moartea ei într-un trup omenesc.”

 

De când există această credință?

Această înșelăciune este foarte veche. Ea a fost transmisă lumii antice prin oracolele vechi și prin misterele idolatre.

Astăzi i se face propagandă prin mass-media și este oferită mai ales prin guru-ism, adică prin toți acei dascăli – chipurile, (i)luminați – care vin din Orientul Îndepărtat.

Potrivit credinței religioase a karmei și a reîncarnării, sufletul se supune unui nesfârșit ciclu de nașteri și morți, care se repetă ca o continuă tortură (samsara).

Din această tortură făgăduiește guru că-l va elibera pe om, dacă discipolul său se va preda în întregime. Singurul mod, spun ei, de a ieși cineva din această continuă tortură este ”să acționeze fără atașament”. O aparentă faptă bună, atunci când se face cu o implicare emoțional-ființială, are drept consecință acumularea de karmă, în timp ce, chiar și o crimă, atunci când se face fără acest atașament, cel care acționează nu acumulează karma.

 

Consecințe

Aceasta însă are drept consecință răsturnarea temeliilor pe care se bazează societatea noastră și toate celelalte societăți, care, chiar și într-o mai mică măsură, se raportează la modul de viață propus de creștinism.

Aceasta înseamnă că, dacă va primi cineva această lege pseudo-științifică, nu va putea cere responsabilitate de la nimeni pentru nimic, nici nu are sens să se nevoiască pentru ceva mai bun, de vreme ce pentru toate este de vină karma.

Iar în felul acesta dispar persoana, libertatea, responsabilitatea, dragostea. Victima nu doar că nu trebuie să-l tragă la răspundere pe chinuitor, ci, dimpotrivă, trebuie să simtă că fără el ”n-ar fi putut să-și îndeplinească karma”.

Așa cum s-a spus, nu există o teorie mai convenabilă decât aceasta pentru orice elită socială a oricărei epoci.

Anunt

Prin această prismă, lupta pentru libertate, dreptate socială, asistență socială, pentru orice îmbunătățire a condițiilor de viață nu are absolut niciun sens. Și nu numai aceasta, ci chiar este condamnată, deoarece îi împiedică pe oameni ”să-și îndeplinească karma”.

Este foarte important să spunem că învățătura despre karma constituie acea bază teoretică pe care, sprijinindu-se guru, își ridică pretențiile pentru supunerea totală a discipolilor lui. Și aceasta pentru că omul, spun ei, nu poate singur să se elibereze, ci are nevoie de ajutor. Iar acest ajutor i-l poate da numai ”omul-dumnezeu” – guru.

Concepția că viața de acum este determinată de karma vieților anterioare, îl aruncă pe adeptul acestei teorii într-o disperată căutare prin ”retrospectiva în viețile anterioare”, care se face de obicei prin hipnoză.

Dar prin hipnoză, așa cum se practică în spațiul ocultist extins, omul își deschide în chip primejdios ușa sufletului său pentru lucrările demonice. În afară de aceasta, îi prezintă, de obicei, idei care au drept consecință completa subminare și răsturnare a relațiilor sale familiale și sociale. De pildă, că aceea care acum este femeia sau fiica sa, în viața anterioară a fost mama sau sora, etc. Este limpede că aceste concepții pot distruge familii sau pot crea relații în afara firii.

Doctrina karmei și a reîncarnării face imposibilă crearea relațiilor interpersonale, care se sprijină pe unicitatea persoanei, de pildă în cadrul căsătoriei sau a vieții familiale.

 

Puncte slabe/neconcordanțe
  1. Unul din punctele slabe a acestei doctrine este faptul că adepții ei sunt în imposibilitate de a justifica lipsa amintirilor din viețile anterioare. Dacă însă, așa cum spun ei, în această viață ne aflăm ”ca să ne primim lecția și să evoluăm”, atunci cum se face că nu ne aducem aminte de faptele pentru care plătim? Cum vom fi învățați de ele de vreme ce nu ni le amintim?
  2. Adepții teoriei reîncarnării care în același timp – precum cei care aparțin spațiului ocultist extins – sunt și discipolii spiritismului, adică ai credinței în comunicarea cu ”lumea spiritelor”, cad într-o vădită contradicție. Și iată de ce: dacă este adevărat, așa cum cred ei, că în timp de 49 de zile sufletul mortului se reîncarnează, atunci cu care suflete ale celor morți comunică medium-urile (spiritiștii)?Dacă este adevărată teoria reîncarnării, atunci teoria spiritismului este o minciună. Și invers. Desigur, noi știm că amândouă sunt minciuni.
  3. Un alt argument din istorie și matematică. Faptul că populația Pământului s-a înmulțit în ultimele două secole de la 1 la 8 miliarde de oameni, arată cât de mincinoasă este teoria despre karmă și reîncarnare. Ce s-a întâmplat oare de s-a petrecut o astfel creștere explozivă? Unde au fost aceste suflete? Și de ce până atunci nu au luat trup omenesc?

 

Incompatibilă cu credința ortodoxă

Fără îndoială, învățătura despre karmă și reîncarnare este anti-creștină.

Sfântul Apostol Pavel o spunea foarte clar:

”Este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după aceea judecata.” (Evrei 9, 27)

Este cu totul fals ceea ce învață discipolii înșelării reîncarnării, adică faptul că acest fenomen a constituit și o învățătură a Bisericii până în secolul al VI-lea. Istoria Bisericească și scrierile patristice dezmint acest lucru.

Argumentul ocultiștilor care susțin că Sfânta Scriptură învață despre reîncarnare, spunând că Sfântul Ioan Botezătorul este reîncarnarea lui Ilie, potrivit textului:

”Ilie a și venit… Atunci au înțeles ucenicii că despre Ioan Botezătorul le-au zis lor.” (Matei 17, 12, 13)

Ei uită că, potrivit teoriei lor, pentru a se putea înfăptui reîncarnarea, trebuie să aibă loc moartea. Iar proorocul Ilie nu murise.

Pe de altă parte, dacă Hristos ar fi primit reîncarnarea, nu ar fi înviat morții, ci s-ar fi limitat doar la a le mângâia rudele.

Dar ceea ce este mai semnificativ pentru noi, creștinii, este faptul că această rătăcire a reîncarnării amenință să anuleze întreaga Evanghelie a mântuirii în Hristos, adoptând mincinoasa (luciferica) ”evanghelie a șarpelui”, adică învățătura auto-evoluției, auto-realizării și auto-mântuirii.

Pentru adepții Noii Ere (New Age), nu Dumnezeu este Cel care coboară la neputința omului, ci omul, prin reîncarnări, urcă și se face zeu, doar cu propriile sale puteri.

Cel care acceptă această teorie antihristică a reîncarnării, se scoate pe sine din cadrul Bisericii lui Hristos, deoarece:

  1. Nu acceptă Simbolul Credinței în care mărturisim că Hristos a înviat din morți și-L așteptăm să vină la a Doua Sa Venire. În Simbolul Credinței, mărturisim două Veniri ale lui Hristos și nu o mulțime de reîncarnări ale Sale, așa cum cred ocultiștii, care încearcă să distrugă unicitatea Persoanei lui Hristos și venirea Lui în lume ca Dumnezeu și Mântuitor. În Simbolul Credinței mai mărturisim că așteptăm și învierea noastră și învierea tuturor morților și nu nesfârșit ciclu de reîncarnări.
  2. Neagă distincția dintre Creator și creație.
  3. Neagă Judecata viitoare.
  4. Neagă unicitatea, libertatea și responsabilitatea persoanei umane, de vreme ce acolo toate funcționează în cadrul unei necesități oarbe.
  5. Neagă dragostea. Cuvintele ”a se bucura cu cei ce se bucură și a plânge cu cei ce plâng” (Romani 12, 15) sunt considerate de către adepții karmei și ai reîncarnării nu o virtute, ci o slăbiciune și alipire care te împiedică să auto-evoluezi. De asemenea, pentru noi trupul omenesc nu este închisoarea sufletului, ci biserică a Sfântului Duh, care se află în noi. Viața nu este pedeapsă și osândă pentru faptele săvârșite, chipurile, în viețile anterioare, ci dar al lui Dumnezeu. Moartea nu este o eliberare, ci este ”rodul păcatului” și este îngăduită de Dumnezeu ”pentru ca păcatul să nu devină fără de moarte”. (În timp ce pentru dascălii reîncarnării pedeapsă este viața, nu moartea).

În sfârșit, această înșelare, adică faptul că nu există nimeni care să ne ceară socoteală pentru faptele noastre, se dovedește a fi o minunată măiestrie a diavolului celui ucigaș de oameni, pentru vânarea de adepți-victime (suflete).

Para-religia îi adoarme pe oameni, făgăduindu-le o mulțime infinită de posibilități, satisfacerea patimilor și nicio responsabilitate. Dar după moarte sufletul nu se poate pocăi.

Însă Evanghelia propovăduiește clar:

”Acum este vreme bine-primită; acum este ziua mântuirii”.

Anunt

Adică acum, în această viață, se judecă viitorul nostru veșnic.

 

(Parakatathiki/traducere: Ierom. Ștefan N., Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos)

Lasa un comentariu

comentarii

Anunt
error: Content is protected !!